Company: nes
Skills: Commercial Management, Project Management
Education: Tech/Vocational Cert/Apprenticeship
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Salary: PLN25000 - PLN30000 per month
Location: Poland, Poland
Status: Active


In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.
     
Dyrektor Projektu EPC  odpowiada w momencie pozyskiwania zamówienia za udzial w uzgadnianiu kluczowych zapisów oferty. Dyrektor odpowiada za przygotowanie schematu organizacyjnego, harmonogramu, kalkulacji kosztów oraz przeprowadzenia analizy ryzyka. Dyrektor Projektu odpowiada za zbudowanie zespolu realizacyjnego i rozdzielenie obowiazków. Dyrektor zarzadza budzetem projektu, procesem roszczen,  sprzedaz robót dodatkowych, utrzymanie kosztów przypisanych do projektu oraz zarzadzanie relacja z klientem.

Idealny kandydat na to stanowisko posiada minimum 15-letnie doswiadczenie w zakresie zarzadzania kontraktami w branzy petrochemicznej lub chemicznej. Kandydat musi posiadac udokumentowane sukcesy na kontraktach o wartosci powyzej 250 mln PLN. Kandydat musi posiadac doswiadczenie od etapu skladania oferty, planowania cashflow, analiz przychodów i wydatków oraz zarzadzania budzetem. Kandydat musi bardzo dobrze poslugiwac sie jezykiem angielskim.  

Established in 1978, NES Global Talent provides a complete range of contract and permanent talent solutions to the Oil and Gas, Power, Construction and Infrastructure, Life Sciences, Manufacturing and IT sectors worldwide. With more than 40 offices in 28 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. Offering far more than a traditional recruitment service, we fully support our contractors while they are on assignment with everything from securing visas and work permits, to providing market leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.