Company: Halliburton
Skills: Cartography / Mapping
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Location: Stavanger, Rogaland, Norway
Status: Active


No location/work authorization restrictions found.

 

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden f-rste letebr-nn i 1966.

P- grunn av -kende arbeidsmengde s-ker vi etter Data Ingeni-rer. Stillingen vil v-re en del av en dynamisk og fleksibel gruppe. Du vil arbeide tett med kunder enten p- kundens kontor eller p- et av Halliburtons sanntidssenter.

-

Arbeidsoppgaver:

Du vil v-re en del av et dedikert onshore team p- skift rotasjon som overv-ker br-nnoperasjoner ved offshore installasjoner. Hovedoppgavene er:

 • Br-nnkontroll og tolkning av br-nn data.
 • Proaktiv planlegging og rapportering til boreleder og subsurface team
 • Daglig samhandling og rapportering til onshore og offshore operasjons team
 • Beregninger og anbefalinger for optimal operasjon.
 • Poretrykksevaluering

-

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus p- teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmilj-

-

Kvalifikasjoner:

 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) i petroleums teknologi, geologi, kjemi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes.
 • Erfaring som Data Ingeni-r eller relaterte stillinger
 • Kandidater med offshore erfaring foretrekkes
 • Kunnskap om gassekstraksjons systemer er en fordel
 • Grundig kunnskap om nettverksl-sninger og programvare som brukes under br-nnoperasjoner
 • Flytende i engelsk og fortrinnsvis ogs- innenfor et skandinavisk spr-k

-

Personlige egenskaper:

Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjons ferdigheter foretrekkes. Br-nnkontroll er et stort ansvar som krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter b-de offshore og onshore. Du m- v-re strukturert og godt organisert. Arbeidsmilj-et er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men m- finne l-sninger i teamet.

-

Fremtidens modell for br-nnoperasjoner krever i st-rre grad fjernstyring fra landbaserte senter. Av den grunn vil kandidater som er basert i Stavangeromr-det eller kandidater som viser forpliktelse til - flytte v-re foretrukket.

Korte offshore oppdrag m- forventes.

Stillingen forutsetter at du med st-rste selvf-lgelighet f-lger bedriftens HMS prosedyrer.

-

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

-

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

-

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Einar J-rpeland (+47) 51 83 81 61

Rekrutterer: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

-

S-knadsfrist: 31.07.2018

-

English Version:

-

-

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since-the first test well-in 1966.-

In order to accommodate the increasing workload we are looking for Data Engineers in our Surface Data Logging department. You will be a part of a dynamic and flexible work group. You will work closely with the customer either at the customer`s office or at Halliburton-s Real-Time center.

-

Job description:

You will be part of a dedicated onshore team working on a shift rotation, monitoring well conditions at offshore installations. The main tasks are:

 • Well control and interpretation of drilling data
 • Proactive planning and reporting to drilling supervisor and subsurface team
 • Daily interaction and reporting to onshore and offshore operations team
 • Calculations and recommendations for optimal operation
 • Pore pressure/fracture evaluation

-

We offer:
Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

-

Qualifications:

 • Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.
 • Relevant experience as Data Engineer or other related positions
 • Candidates with offshore experience are preferred
 • Knowledge of gas extraction systems is an advantage
 • In-depth knowledge of network solutions and drilling software
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

-

Personal qualities:

Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred. Well control is a big responsibility and the job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore. You need to work structured and organized. The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team

-

In line with future development in the industry around remote delivery models, candidates based in Stavanger area or with commitment to relocate are preferred.-

Short offshore assignments should be expected by all candidates.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

-

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

-

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

-

Contact Persons:

Hiring Manager: Einar J-rpeland (+47) 51 83 81 61

Recruiter: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

-

Deadline: 31st of July 2018

 

Founded in 1919, Halliburton is one of the world's largest providers of products and services to the energy industry. With over 50,000 employees, representing 140 nationalities, and operations in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the lifecycle of the reservoir – from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and formation evaluation, well construction, completion and production optimization.  Halliburton's fascinating and proud history reveals a continuous focus on innovation and expansion that began with the company's founder, Erle P. Halliburton. After borrowing a wagon, a team of mules and a pump, he built a wooden mixing box and started an oil well cementing business in Duncan, Oklahoma.

 

In the 1930s, Halliburton established its first research laboratories where the company tested cement mixes, began offering acidizing services to break down the resistance of limestone formations and increase the production of oil and gas, and performed its first offshore cementing job using a barge-mounted cementing unit at a rig in the Creole Field in the Gulf of Mexico. This was the beginning of what was to become the world's most extensive offshore service.

 

Halliburton took the initial steps toward becoming a worldwide company in 1926. We sold five cementing units to an English company in Burma, the start of our Eastern Hemisphere operations, and Erle P. Halliburton sent his brothers to open our business in Alberta, Canada. We opened in Venezuela in 1940. By 1946, the company – using its innovative technology – had expanded into Colombia, Ecuador, Peru and the Middle East and began performing services for the Arabian-American Oil Company, the forerunner of Saudi Aramco.

 

In 1951, Halliburton made its first appearance in Europe as Halliburton Italiana SpA., a wholly owned subsidiary in Italy. In the next seven years, Halliburton launched Halliburton Company Germany GmbH, set up operations in Argentina and established a subsidiary in England.

 

In 1984, Halliburton provided all of the well completion equipment for the first multiwell platform offshore China. Two years later, Halliburton became the first American company to perform an oilfield service job on the China mainland

 

The final decade of the 20th century brought more changes and growth to Halliburton. The company opened a branch office in Moscow in 1991.

 

The company realigned its work into Eastern and Western Hemisphere operations in 2006, and in 2007, divided its service offerings into two divisions: Completion and Production, and Drilling and Evaluation.

 

Today, Halliburton offers the world's broadest array of products, services and integrated solutions for oil and gas exploration, development and production.

 

To learn more about career opportunities, please visit www.gohalliburton.com.

 

Halliburton is an equal opportunity employer.

 

                                       

 

 

Halliburton placed 2nd in the 2018 Rigzone Ideal Employer Rankings - find out more

 

 image descriptionOther Jobs That Might Interest You