Company: Oceaneering
Skills: QA / QC / Inspection
Education: High School/Secondary
Location: Florø, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi.

Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.

Vi tilbyr våre kunder en total portefølje av vedlikeholdstjenester som reduserer kostnader og øker tilgjengeligheten for produksjonen, alltid med høyt fokus på HMS. Vi stopper aldri i utviklingen av våre metoder for å oppnå kirurgisk nøyaktighet i våre leveranser.

Vi opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester, globalt og nasjonalt, og vi ønsker derfor å utvide vår divisjon Kran, Løft og NDT. Vi søker nå lokalt i Florø etter en NDT Inspektør - som har lyst å ta fatt på nye utfordringer!

Duties & Responsibilities

Arbeidsoppgaver:
 • NDT-Inspeksjon
 • Være faglig støttespiller og ressursperson for våre kunder, samt internt i avdelingen
 • Produsere tekniske rapporter, og rapportere inspeksjonsresultat
 • Gjennomgå, evaluere og dokumentere resultater
 • Utarbeide arbeidsprosedyrer

Qualifications

Kvalifikasjoner :
 • Krav til nivå 2 sertifisering iht EN ISO 9712 (PCN eller NORDTEST) innen en eller flere av metodene MT, PT, VT, RT, UT, ET
 • Ønskelig med Strålevernssertifikat
 • Ønskelig med fagbrev, helst innen Plate / Sveis / NDT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Grunnleggende dataegenskaper og evne til å lære seg nye dataverktøy

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Systematisk
 • Nøyaktig
 • Analytisk
 • Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter
 • Interesse for faglig utvikling

How To Apply

For å bli vurdert kreves innlevering/opplasting av vitnemål og relevante attester.

Closing Statement

Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø. Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger samt andre velferdsordninger.

Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre ansatte føler seg verdsatt, motivert og belønnet for sine gode ideer og kreativitet. Et vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljø er nøkkelen til vår suksess. Oceaneering er et fordomsfritt fellesskap som søker å bygge opp mennesker og hjelpe dem med å utvikle seg videre.

Vi vil evaluerer kandidater fortløpende og ser frem til å høre fra deg!