Company: Oceaneering
Skills: Mechanic, Mechanical Technician
Education: High School/Secondary
Location: Sandnes, Rogaland, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Industrimekaniker - Subsea utstyr - Forus

Oceaneering AS og vår verkstedsavdeling på Forus, søker etter flere kompetente kollegaer med bakgrunn og erfaring innen servicearbeid på mekanisk og hydraulisk utstyr.

Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som er innsatsvillige, serviceinnstilte og faglig motiverte, og som trives i et hektisk og uformelt miljø i stadig utvikling.

Verkstedsavdelingen består i dag av 65 teknikere med god bredde og nivå på kompetanse innen service og vedlikehold av Subsea-relatert utstyr.

Oppgavene vil i hovedsak være relatert til sammenstilling og vedlikehold av ulike Subsea-tools. Det er ønskelig at søker har muligheten til å følge utstyret ut på site i form av sporadiske onshore- og offshoreoppdrag, men dette er ikke et krav

Duties & Responsibilities

Sentrale arbeidsoppgaver

• Vedlikehold av mekanisk og hydraulisk utstyr

• Klargjøring og testing av utstyr for offshore operasjoner

• Utføre testing av utstyr i sammen med kunde

• Delta i arbeid med å utvikle nye produkter og videreutvikle eksisterende produkter

• Utføre arbeidsoppgavene i samsvar med bedriftens HMS- og kvalitetsprosedyrer

Qualifications

Ønskede kvalifikasjoner

• Fagbrev, relevante fag er typisk: Industrimekaniker, Landbruksmekaniker, automatiker, mekaniker lette eller tunge kjøretøy

• Kjennskap til hydraulikkomponenter og hydraulikksystem sin virkemåte

• God teknisk innsikt og kjennskap til bruk av mekaniske verktøy

• Erfaring innen sponbearbeiding som ved bruk av manuell dreiebenk, fres og borverk

• Erfaring innen sveis med følgende metoder, TIG, MIG/MAG, SMAW og GMAW

• Erfaring innen instrumentrørlegging

• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk

• Kunne benytte standard PC-verktøy som Microsoft Office o.l.

• Søkere trenger nødvendigvis ikke inneha alle kvalifikasjoner, opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

• Strukturert og kvalitetsbevisst i utførelse av arbeid, evnen til å lede prosjekter

• Gode samarbeidsegenskaper

• Evne til å jobbe selvstendig

• God holdning og lojalitet til HMS, retningslinjer og rutiner

• Takle hurtige omstillinger og endringer i arbeidsoppgaver

Additional Information

Annen informasjon

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med høy grad av kompetanse og teknisk nivå, samt konkurransedyktig total kompensasjon.

Vi vil gjennomføre fortløpende vurderinger og seleksjoner gjennom søknadsperioden.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du skulle ønske å vite mer om rollen og/eller vårt selskap