Company: Oceaneering
Skills: Project Engineer
Education: High School/Secondary
Location: Rong, Vestland, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men også romfart, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi. Vi tilbyr våre kunder en komplett portefølje av vedlikeholdsstyringsløsninger for å redusere kostnader og tilby høyere produktivitet med et høyt fokus på HMS. Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Oceaneering har i dag flere tusen ansatte fordelt på 25 land og ca. 1 000 av dem er tilknyttet en av våre mange lokasjoner i Norge.

På verdensbasis har Oceaneering Asset Integrity AS 2500 dyktige og motiverte medarbeidere som utfører arbeid både onshore og offshore. Vår IMDS-avdeling (Integrity Management & Data Solutions) har hovedkontor på Sandsli i Bergen, og bistår olje- og gassbransjen og andre virksomheter med inspeksjonstjenester som er med på å sikre at anleggene opprettholder riktig kvalitet og sikkerhetsstandard.

Grunnet økt arbeidsomfang i vårt langsiktige oppdrag på Kollsnes ønsker vi nå å ansette en Prosjektingeniør med lokal tilstedeværelse på anlegget. På Kollsnes vil den aktuelle kandidaten arbeide i et team med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø. Jobben er allsidig og variert, og man kan i stor grad styre dagen sin selv.Stillingen krever lokal og daglig tilstedeværelse. Både nyutdannede og erfarne søkere vurderes til denne stillingen.

Duties & Responsibilities

Arbeidsoppgaver:
 • Planlegging av inspeksjon av statisk prosessutstyr og/eller struktur på anlegget
 • Ansvarlig for utførelse og rapportering av alle inspeksjoner i forbindelse med tilstandskontroll av statisk prosessutstyr og struktur på anlegget
 • Kvalitetssikre utførte arbeidsordre
 • Gjennomgang av inspeksjonsrapporter og evaluering av resultater
 • Planlegge for ekstra inspeksjoner som initieres på anlegget
 • Melde inn behov for endringer av FV-program (Forebyggende Vedlikehold)

Qualifications

Kvalifikasjoner
 • Ingeniørutdannelse med fagkunnskap om material, korrosjon og sveis
 • Stor fordel med sertifikat som Driftsinspektør NS415 nivå 1 eller høyere
 • Erfaring innen inspeksjon, vedlikeholdsaktiviteter og NDT
 • Relevant arbeidserfaring som vedlikeholdsingeniør er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • Gode brukerferdigheter innenfor MS Office
 • Kjennskap til SAP og STID er en fordel
 • Kjennskap til RBI er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk (svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å kommunisere teknisk informasjon på en strukturert og forståelig måte
 • Analytiske ferdigheter og evner til å se et helhetlig perspektiv i oppgavene som utføres
 • Gode samarbeidsevner
 • Du trives i en rolle som er opptatt av å skape høy kundetilfredshet

Additional Information

Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø. Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger samt andre velferdsordninger.

For å bli vurdert kreves innlevering/opplasting av vitnemål og relevante attester.

Det er ønskelig at det oppgies to referanser.

Kontaktpersoner:

Anna Steine, mobil 913 49 858

Mats Hartvigsen, mobil 476 31 667

Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.

 

As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.

 

We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.