Company: Wood
Skills: Purchasing
Experience: 10 + Years
Education: High School/Secondary
Location: Sandefjord, Norway


Overview / Responsibilities

Til vart hovedkontor i Sandefjord soker vi en erfaren innkjopsleder som kan lede anskaffelseprosesser i prosjekter. Stillingen vil i hovedsak jobbe inn i forretningsomradet Brownfield & Onshore som retter seg mot vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter, bade offshore og onshore.

Skills / Qualifications

Arbeidsoppgaver :
  • lede selskapets anskaffelseprosesser i prosjekter og lede ovrige innkjopere i det aktuelle prosjektet
  • jobbe med selvstendige innkjopsoppgaver og delta i og/eller lede tilbudsarbeid
  • utarbeide og administrere foresporselsdokumenter
  • evaluere tilbud og plassere bestillinger og kontrakter
  • opprette og vedlikeholde en overordnet oversikt over innkjopspakkenes kostnadsbudsjetter, inkludert endringer i form av VO/VOR
  • rapportere ihht prosjektenes krav og rutiner
  • etablere og folge opp innkjops- og logistikkplaner
  • pase at alle aktiviteter innenfor eget ansvarsomrade er gjennomfort ihht gjeldende standarder og regelverk
  • til stillingen ligger ogsa et ansvar for a delta i overvaking av leverandormarkedet samt identifisere nye leverandorer


Kvalifikasjoner:

Vi soker deg som har relevant erfaring fra olje- og gassindustrien, som har hoyskole/universitesutdanning og ca 10 ars erfaring. Det vil v?re en fordel om du har erfaring med innkjop i storre organisasjoner, samt god kjennskap til ERP-systemer med spesiell vekt pa innkjops- og logistikkdelen.

Du bor ha god forretningsforstaelse og v?re resultatorientert. Siden du vil v?re i interaksjon med mange prosjektdeltagere, ma du ha g ode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. Vi onsker at alle vare ansatte skal v?re flinke til a dele kunnskap, erfaringer og informasjon med kollegaer. Du ma ogsa ha evne til a identifisere, og utnytte, kommersiele muligheter.

Hvordan er det a jobbe for oss?

Hos oss vil du v?re en del av et arbeidsmiljo der vi har fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Du kan forvente a fa utfordrende arbeidsoppgaver, men selv om det kan v?re hektisk, er det alltid tid til en prat rundt kaffeautomaten, sporre en kollega hvordan det star til eller gjore noe som knytter oss sammen pa mer enn oppgaveniva. Det er derfor viktig for oss hva du bringer med inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor. Lyst til a bli bedre kjent med oss? Legg inn en soknad da vel!

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 40,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

Wood is a global leader in consulting and engineering across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world’s most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 40,000 people. At Wood our common purpose is to ‘unlock solutions to the world’s most critical challenges.’ Through the delivery of our Consulting, Project and Operations solutions across energy and the built environment we deliver exceptional returns for our clients, our people, our investors and the communities where we live and work. Visit us at  www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn.