Company: Wood
Skills: Engineering Manager, Project Engineer
Education: High School/Secondary
Location: Stavanger, Rogaland, Norway


Overview / Responsibilities

Er du god pa a lede mennesker?

Da kan dette v?re akkurat den karrieremuligheten du ser etter!

V i soker deg som har solid engineeringsbakgrunn, men som onsker a jobbe mer med ledelse. Stillingen krever at du har erfaring og god innsikt i en eller flere av fagomradene du skal lede.

Som Principal Lead er du ansvarlig for a utvikle bade disiplinene og medarbeiderne dine innen fagomradene EICT, teknisk sikkerhet, LCI og plan pa Stavangerlokasjonen. I dette arbeidet vil du ha n?rt samarbeid med, og stotte fra, Principal Engineers innen hver disiplin. Totalt utgjor alle disiplinene p.t 30 ansatte og 13 konsulenter. I tillegg til samarbeid med Principal Engineers, vil du ogsa jobbe tett med ressursforvaltning, rekruttering og HR for a sikre at selskapet har den rette blandingen av kompetanse til a mote utfordrende krav i bade eksisterende og fremtidige prosjekter.

Arbeidsoppgaver :

 

 • ledelse og utvikling av medarbeiderne i disiplinene
 • n?rt samarbeid med ressursforvaltningen for a optimalisere prosjektbemanningen
 • tett samarbeid med Principal Engineers innen hver disiplin, mtp kompetanseutvikling og ressursforvaltning
 • delta i prosjektarbeid
 • delta i tilbudsarbeid
 • aktiv deltakelse i rekrutteringsprosesser
 • bidra til a utvikle systemer, verktoy og metoder innenfor de ulike disiplinene
 • opprettholde nodvendig innsikt i prosjektrelaterte systemer som brukes av selskapet, selskapets kunder og partnere
 • gjennomfore medarbeidersamtaler
 • gi innspill til lonnsforhandlinger

 


Skills / Qualifications

Kvalifikasjoner:

 

 

 • erfaring fra gjennomforing av upstream og eller downstream prosjekter i det markedet Wood opererer
 • solid erfaring og helhetsforstaelse innen en eller flere disipliner
 • min 2-3 ars erfaring som leder
 • personlige lederegenskaper vektlegges
 • stillingen krever meget gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig


Hvordan er det a jobbe for oss?

Du vil bli del av et sterkt globalt selskap som opererer pa noen av de mest utfordrende og spennende stedene i verden.

Wood Stavanger besitter omfattende multidisiplin kompetanse som leverer VEM- (vedlikehold, erstatning og modifikasjon) prosjekter gjennom hele verdikjeden fra tidligfasestudier, prosjektering og innkjop, frem til fabrikasjon, installasjon og idriftsettelse.

Det er mye spennende som skjer i markedet Wood opererer i. Som selskap har Wood fokus pa a ta en aktiv part i fremtidens losninger globalt, ogsa i Norge gjennom spennende studier og prosjekter innen bl.a. offshore vind, hydrogen, elektrifisering og biogass.

Hos oss vil du v?re en del av et arbeidsmiljo der vi har fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Du kan forvente a fa utfordrende arbeidsoppgaver, og selv om det kan v?re hektisk, er det alltid tid til en prat rundt kaffeautomaten. Det er derfor viktig for oss hva du bringer med inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor.

Onsker du a jobbe i et selskap som oker sin portefolje gjennom gode leveranser og dyktige kolleger sa er det bare til a soke!

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 40,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

 

Wood is a global leader in consulting and engineering across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world’s most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 40,000 people. At Wood our common purpose is to ‘unlock solutions to the world’s most critical challenges.’ Through the delivery of our Consulting, Project and Operations solutions across energy and the built environment we deliver exceptional returns for our clients, our people, our investors and the communities where we live and work. Visit us at  www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn.