Company: Oceaneering
Skills: Maintenance Engineer
Education: High School/Secondary
Location: Bergen, Vestland, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Vi er stadig på utkikk etter dyktige ingeniører til vårt Risk, Reliability and Maintenance team. Nå søker vi etter ingeniører til kontoret vårt i Bergen, men ansettelse i Trondheim eller Stavanger kan også være aktuelle. Din hoved bakgrunn og kompetansefelt bør være innen vedlikehold.

Oceaneering`s Integrity Management and Digital Solutions gruppe er en ledende aktør innen vedlikeholdsstyring for olje-og gassektoren. Vi tilbyr kundene våre en komplett leveranse av tjenester innen vedlikeholdsstyring og inspeksjonstjenester, med formål om å optimalisere tilgjengelighet på utstyr, reduserte totale kostnader samtidig som vi ivaretar risiko og holder høyt fokus på HMS. Gruppen utvikler og bygger løsninger for fremtidige behov og digitalisering i industrien.

Våre kunder er operatører, FPSO operatører, boreselskaper og rederier. Vi har også etterspørsel etter våre tjenester innenfor energisektoren. Vi opplever en stadig økning i etterspørselen av våre tjenester, og trenger derfor å styrke vår vedlikeholdsavdeling.

Du vil være en del av vårt team som jobber med vedlikeholdsstyring og prosjektering. Dette teamet sitter på tung faglig kompetanse og lang erfaring innen vedlikeholdsprosjektering og pålitelighet. Du vil får oppgaver som går på etablering av vedlikeholdsdata for nye anlegg, analyser og oppdateringer for anlegg i drift og forbedring av etablerte prosesser og løsninger for å øke presisjon og kvalitet, kundekontakt og fasilitering av workshops.

Vi er på jakt etter ingeniører som har erfaring og interesse innen ett eller flere av følgende områder:
 • Vedlikeholdsstyring
 • Vedlikeholdsprosjektering (kritikalitetsklassifisering, RCM, FMECA / FMEA, vedlikeholdsprogram, reservedeler)
 • Intervallestimering og modellering
 • Vedlikeholdsanalyser og optimalisering
 • Barrierestyring
 • Restlevetid og levetidsforlengelse
 • Bærekraft
 • Standarder og regelverk innen vedlikeholdsstyring
 • Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) (SAP, IFSO, Star etc.)
 • Databaser og programmering (MS Access, SQL, VBA, Python etc.)

Qualifications

Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning (BSc eller MSc): Vedlikehold/Mekanisk/Material/Marin/ Prosess eller tilsvarende
 • 2-10 års erfaring
 • Norsk (eller dansk/ svensk) og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
 • Analytisk og metodisk
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Lagspiller
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Åpen og imøtekommende

Additional Information

Oceaneering tilbyr et godt arbeidsmiljø med en uformell tone, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver og høyt fokus på HMS og arbeidsforhold. Oceaneering er et sted du øker din kompetanse og har gode karrieremuligheter. Vi setter oss høye mål sammen med våre medarbeidere og du vil få spennende og utfordrende dager, med arbeid i skjæringspunktet mellom vedlikehold, inspeksjon og drift i både nasjonale og internasjonale prosjekter. Vi tilbyr også gode pensjons og forsikringsordninger for ansatte.

Søknadstekst og CV lastes opp i ett vedlegg.

Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.

 

As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.

 

We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.