Company: Oceaneering
Skills: Workshop
Education: High School/Secondary
Location: Mongstad, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi.

Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.

Vi tilbyr våre kunder en total portefølje av vedlikeholdstjenester som reduserer kostnader og øker tilgjengeligheten for produksjonen, alltid med høyt fokus på HMS. Vi stopper aldri i utviklingen av våre metoder for å oppnå kirurgisk nøyaktighet i våre leveranser.

Vi søker etter en innsatsvillig og serviceinnstilt medarbeider som ønsker å ta på seg den spennende rollen som Verkstedsansvarlig i vårt verksted på Mongstad. Ved bruk av LEAN skal du jobbe for å få mer kostnadseffektiv drift, ved å blant annet ha mer orden og struktur i vårt verksted. Har du lyst å være med på denne reisen, da vil vi gjerne høre fra deg.

Duties & Responsibilities

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Evaluere og implementere prosedyrer og system for å sikre effektiv drift
 • Bidra til at LEAN prinsipper brukes i forbedring av driftsrutiner
 • Planlegge og administrere verkstedsprosjekter
 • Sikre god kontroll og oversikt over alt utstyr og verktøy
 • Sørge for at arbeidet utføres i henhold kundekrav, myndighetskrav og bedriftskrav
 • Tilrettelegge for god HMS
 • Tilrettelegge for god trivsel
 • Sikre at arbeidsoppgaver utføres i samsvar med bedriftens HMS- og kvalitetsprosedyrer
 • Sikre orden og ryddighet på verkstedsområdet
 • Bidra til kostnadsoptimaliserende tiltak for verkstedet
 • Bidra med forslag til bruk av mer miljøvennlige stoffer og innføring av mer miljøvennlig arbeidspraksis

Qualifications

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Fagbrev innen logistikk
 • Teknisk bakgrunn - mekanisk og/eller vedlikehold er en fordel
 • Minst 5 års relevant erfaring kan erstatte den manglende utdannelse
 • Kjennskap til NDT og/eller løftteknisk utstyr er en fordel
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • God kunnskap i standard PC-verktøy som Microsoft Office o.l.
 • Førerkort, Truck sertifikat

Personlige egenskaper:
 • Systematisk, strukturert og kvalitetsbevisst i utførelse av arbeid
 • Tillitsvekkende og respektfull
 • Gode samarbeidsegenskaper samt evne til å jobbe selvstendig
 • God holdning og lojalitet til HMS&K, retningslinjer og rutiner
 • Gode kommunikasjonsevner - evne til å motivere
 • Takle hurtige omstillinger og endringer i arbeidsoppgaver og sted for utførelse av
  oppdraget

Additional Information

Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre ansatte føler seg verdsatt, motivert og belønnet for sine gode ideer og kreativitet. Et vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljø er nøkkelen til vår suksess. Oceaneering er et fordomsfritt fellesskap som søker å bygge opp mennesker og hjelpe dem med å utvikle seg videre.

Vennligst last opp CV og søknadstekst som ett dokument og ettersend eventuelle vitnemål og relevante kurs/sertifikater til talentacquisition-oii@oceaneering.com

Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.

 

As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.

 

We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.