Company: Oceaneering
Skills: Helicopter Pilot / Operations, ROV Ops / Tech
Education: High School/Secondary
Location: Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Oceaneering er en av verdens største ROV-operatører. Har du lyst å bli en del av vårt offshore team?

Oppdragsmengden vår øker og vi har behov for flere dyktige og engasjerte ROV Piloter.

Duties & Responsibilities

Arbeidsoppgaver:
  • Operere undervannsfarkoster (ROV) på rigg/båt/remote senter
  • Vedlikehold og reparasjon av ROV systemer
  • Arbeid på ROV-verksted på basen ved behov

Qualifications

Ønskede kvalifikasjoner:
  • FU fagbrev
  • Fagbrev og arbeidserfaring innen elektro, automasjon, hydraulikk
  • Bred arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Additional Information

Stillingen krever gyldig helseerklæring for arbeid på rigg og båt.

Kandidater vil bli vurdert fortløpende. Vi oppfordrer kandidater på tvers av Skandinavia til å søke.

Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.

 

As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.

 

We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.