Company: Oceaneering
Skills: Electrical Technician, Mechanical Technician, Workshop
Education: High School/Secondary
Employment Type: Full Time Contractor
Location: Sandnes, Rogaland, Norway


Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandor av ingeniortjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge bestar av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vart oppdrag og visjon er; Vi loser det uloselige og far fremgang ved a lage bransjeendrende teknisk kreative losninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, pa land og i verdensrommet.

For a lose vart oppdrag, og na var visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forstaelse for vare kunders behov. Vi er sikker pa at dersom vi gjor ting pa riktig mate, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, loser vi vart oppdrag og nar var visjon.

Position Summary

Vi soker personell til a fylle flere roller pa vart verksted, hovedkategori personell: Mekanisk og elektro

Du ma kunne arbeide selvstendig og strukturert, og trives i et hektisk og uformelt miljo som er i stadig utvikling. Oppgavene vil i hovedsak v?re relatert til sammenstilling og vedlikehold av Subsea verktoy

Duties & Responsibilities

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Sammenstilling av mekanisk og hydraulisk utstyr
 • V edlikehold av mekanisk og hydraulisk utstyr
 • Vedlikehold og feilsoking pa elektronisk styresystem
 • Opp og nedkobling av elektrisk utstyr
 • Klargjoring og testing av utstyr for offshore operasjon
 • Utfore arbeidsoppgavene i samsvar med bedriftens HMS- og kvalitetsprosedyrer
 • Mobilisering og testing av utstyr pa site/ hos kunde


Qualifications

Onskede kvalifikasjoner:
 • Fagbrev, relevante fag er typisk: Industrimekaniker, Automatikker,FU operator, Elektriker, Bilmekaniker eller tilsvarende
 • Gruppe L erfaring
 • Kjennskap til hydraulikk komponenter og hydraulikksystem sin virkemate
 • Erfaring med instrument rorlegging
 • God teknisk innsikt og kjennskap til bruk av mekaniske verktoy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, pa norsk og engelsk
 • Kunne benytte standard PC-verktoy som Microsoft Office o.l.
 • Sokere trenger nodvendigvis ikke inneha alle kvalifikasjoner, oppl?ring vil bli gitt

Personlige egenskaper:
 • Strukturert og kvalitetsbevisst i utforelse av arbeid
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til a jobbe selvstendig
 • God holdning og lojalitet til bedriftens rutiner, derav spesielt fokus pa HMS og kvalitet
 • Takle hurtige omstillinger og endringer i arbeidsoppgaver

Oceaneering pushes the frontiers of deep water, space and motion entertainment environments to execute with new, leading-edge connections to solve tomorrow’s challenges, today.

 

As the trusted subsea connection specialist, our experience combined with the depth and breadth of our portfolio of technologies allows us to engineer solutions for the most complex subsea challenges. From routine to extreme, our integrated products, services, and innovative solutions safely de-risk operational systems, increase reliability, and enable a lower total cost of ownership.

 

We are connecting what’s needed with what’s next as the world’s largest ROV operator and the leading ROV provider to the oil and gas industry with over 300 systems operating worldwide. With our safety-focused and innovative approach, we responsively and decisively react to subsea challenges while providing solutions swiftly and efficiently.