Company: Wood
Skills: Design Engineer, Electrical Engineering, Instrument & Controls Engineer
Education: High School/Secondary
Location: Stavanger, Rogaland, Norway


Overview / Responsibilities

We unlock tomorrow's solutions!

Wood er en ledende leverandor av prosjekt-, ingenior- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet. En industri som er i endringen, og som krever at vi tenker nytt.

Majoriteten av prosjektene er knyttet til modifikasjoner, reparasjoner og driftsstotte til anlegg i drift, bade innen olje- og gassindustrien og annen prosessindustri. Du vil v?re en del av et multidisiplint miljo med solid erfaring og kompetanse fra hele verdikjeden; fra tidligfasestudier, prosjektering og innkjop, frem til fabrikasjon, installasjon og oppstart.

Grunnet stadig okende oppdragsmengde trenger vi flere kolleger til vare kontorer i Bergen og Stavanger.

Var oppgave er a finne nye svar pa gamle utfordringer. Vil DU v?re med a finne fremtidens losninger?

Arbeidsoppgaver

 

 • Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud, studier og gjennomforingsprosjekter.
 • Definere og utarbeide losninger, retningslinjer og spesifikasjoner innen disiplinen feltinstrumentering, F&G og SAS
 • Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen
 • Utarbeide og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner og oppdatere kundedatabaser
 • Utarbeide endringsunderlag for kontrollsystemer; SCDer, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
 • Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for installasjon
 • Ansvarlig for innkjop av instrumentering og teknisk oppfolging av utstyrsleverandorer
 • Oppfolging og samarbeid med kontrollsystemleverandor
 • Koordinering og samhandling bade innenfor disiplinen, multidisiplint og med kunde
 • Offshore surveys
 • Deltakelse pa FAT og SAT

 


Skills / Qualifications

Kvalifikasjoner

 

 

 • Teknisk utdanning pa MSc- eller BSc-niva (flere ars relevant erfaring kan kompensere for manglende hoyere utdanning, men Teknisk Fagskole er et absolutt minimum
 • Erfaring med feltinstrumentdesign fra modifikasjonsprosjekter offshore
 • Sprak: Norsk og engelsk, flytende bade muntlig og skriftlig
 • Det vil v?re en fordel om du har god kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner, arbeidsmetodikk og systemer
 • Onskelig med offshore erfaring fra surveys e.l.


Vi tilbyr

Hos oss vil du fa utfordrende oppgaver i et miljo der vi er opptatt av a v?re oppdatert pa teknologi og kompetanse. Vi har stort fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Det kan selvsagt v?re hektisk til tider, men det er alltid tid til a samles rundt kaffeautomaten (eller pa Teams), og prate om ting som knytter oss sammen pa mer enn bare oppgaveniva.

Vi onsker a ivareta, og bygge videre pa, et arbeidsmiljo som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfolelse. Det er derfor viktig hva du bringer med deg inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor.

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 45,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

 

Wood is a global leader in the delivery of project, engineering and technical services to energy and industrial markets. We operate in more than 60 countries, employing around 55,000 people, with revenues of over $11 billion. We provide performance-driven solutions throughout the asset life cycle, from concept to decommissioning across a broad range of industrial markets including upstream, midstream and downstream oil & gas, chemicals, environment and infrastructure, power & process, clean energy, mining, nuclear and general industrial sectors. We strive to be the best technical services company to work with, work for and invest in.

 

Visit us at www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn