Company: Wood
Skills: Safety Engineering
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Location: Stavanger, Norway


Overview / Responsibilities

We unlock tomorrow's solutions!

Wood er en ledende leverandor av prosjekt-, ingenior- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet. En industri som er i endringen, og som krever at vi tenker nytt.

Majoriteten av prosjektene er knyttet til modifikasjoner, reparasjoner og driftsstotte til anlegg i drift, bade innen olje- og gassindustrien og annen prosessindustri. Du vil v?re en del av et multidisiplint miljo med solid erfaring og kompetanse fra hele verdikjeden; fra tidligfasestudier, prosjektering og innkjop, frem til fabrikasjon, installasjon og oppstart.

Grunnet stadig okende oppdragsmengde trenger vi flere kolleger til vare kontorer i Bergen og Stavanger.

Var oppgave er a finne nye svar pa gamle utfordringer. Vil DU v?re med a finne fremtidens losninger?

Arbeidsoppgaver
  • Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet og arbeidsmiljo i tilbud, studier og gjennomforingsprosjekter
  • Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt
  • Detaljengineering og utarbeide nodvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger)
  • Risikogjennomganger bade pa design og installasjonsrisiko
  • Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZID, HAZOP, SAFEOP, WEHRA etc
  • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde


Skills / Qualifications

Kvalifikasjoner
  • Min. teknisk fagskole, helst Bachelor eller Master i tekniske fag/ingenior. (lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning) Utdanningsretning: Gjerne offshoresikkerhet, men ikke et krav
  • Min 3 ars erfaring, gjerne fra V&M/VEM
  • Stillingen krever flytende norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Fordelaktig og onskelig med kjennskap til Equinor som operator, men dette er ikke et krav

Vi tilbyr

Hos oss vil du fa utfordrende oppgaver i et miljo der vi er opptatt av a v?re oppdatert pa teknologi og kompetanse. Vi har stort fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Det kan selvsagt v?re hektisk til tider, men det er alltid tid til a samles rundt kaffeautomaten (eller pa Teams), og prate om ting som knytter oss sammen pa mer enn bare oppgaveniva.

Vi onsker a ivareta, og bygge videre pa, et arbeidsmiljo som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfolelse. Det er derfor viktig hva du bringer med deg inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor.

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 45,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

Wood is a global leader in the delivery of project, engineering and technical services to energy and industrial markets. We operate in more than 60 countries, employing around 55,000 people, with revenues of over $11 billion. We provide performance-driven solutions throughout the asset life cycle, from concept to decommissioning across a broad range of industrial markets including upstream, midstream and downstream oil & gas, chemicals, environment and infrastructure, power & process, clean energy, mining, nuclear and general industrial sectors. We strive to be the best technical services company to work with, work for and invest in.

 

Visit us at www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn