Company: Wood
Skills: Document Control, Project Management
Education: Masters Degree
Location: Bergen, Norway


Overview / Responsibilities

We unlock tomorrow's solutions!

Wood er en ledende leverandor av prosjekt-, ingenior- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet. En industri som er i endring, og som krever at vi tenker nytt. Majoriteten av prosjektene er knyttet til modifikasjoner, reparasjoner og driftsstotte til anlegg i drift, bade innen olje- og gassindustrien og annen prosessindustri.

Du vil v?re en del av et multidisiplint miljo med solid erfaring og kompetanse fra hele verdikjeden; fra tidligfasestudier, prosjektering og innkjop, frem til fabrikasjon, installasjon og oppstart.

Grunnet stadig okende oppdragsmengde trenger vi flere kolleger til vare kontorer i Bergen og Stavan ger. Liker du a jobbe selvstendig og ta ansvar for egne leveranser, samtidig som du jobber i team hvor vi benytter samstemte verktoy og metoder slik at du kan fa stotte av flinke kollegaer? Da bor du lese videre!

I dag er vi 6 LCI-koordinatorer og 4 dokumentkontrollere pa 3 ulike lokasjoner. Vi bruker felles verktoy og systemer og har jevnlige erfaringsoverforingsmoter. Det gjor at vi jobber tett og ensartet selv om vi sitter pa ulike lokasjoner. Dette er viktig for at vi skal kunne levere den samme, gode tjenesten til alle de multidisipline prosjektene vi er en del av.

Var oppgave er a finne nye svar pa gamle utfordringer. Vil DU v?re med a finne fremtidens losninger?

Arbeidsoppgaver:
  • Sette deg inn i prosjektenes arbeidsomfang m.h.p. oppdatering av dokumentasjon og data for utstyr
  • Forberede data-underlag til, og delta aktivt i kundemoter for ulike prosjektmilep?ler
  • Sorge for at nodvendige data kommer pa plass i Wood sine og kundens systemer til rett tid ved a informere, folge opp og samarbeide med ingeniorene i prosjektet
  • Ta ut tag-rapporter og synliggjore manglende metadata
  • Ta ut dokumentrapporter og sammenligne data mellom ulike systemer for a sikre konsistens
  • Gjennomfore LCI verifikasjonsmoter for innkjopspakker
  • Bidra til at alle prosjektdeltakerne behersker nodvendige LCI-verktoy ved a informere, holde kurs i verktoyene, og ved a forbedre vare eksisterende arbeidsbeskrivelser o.l.
  • Utarbeide underlag for kundens vedlikeholdsprosjektering og folge opp at det blir utfort til riktig tid
  • Ved behov utfore dokumentkontroll


Skills / Qualifications

Kvalifikasjoner:

Helst onsker vi at du har en teknisk BSc eller MSc, men praktisk erfaring kan veie opp for manglende utdanning. Det er et absolutt krav at du er god pa Excel, fordi vi i stor grad bruker Excel til a sammenligne data fra ulike kilder. Du ma ha generelt gode datakunnskaper, og du ma like a jobbe strukturert og metodisk. Det er krav at du har har forstatt alt du har lest til na uten hjelp av Google Translate.

Vi tilbyr:

Hos oss vil du fa utfordrende oppgaver i et miljo der vi er opptatt av a v?re oppdatert pa teknologi og kompetanse. Vi har stort fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Det kan selvsagt v?re hektisk til tider, men det er alltid tid til a samles rundt kaffeautomaten (eller pa Teams), og prate om ting som knytter oss sammen pa mer enn bare oppgaveniva. Vi onsker a ivareta, og bygge videre pa, et arbeidsmiljo som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfolelse. Det er derfor viktig hva du bringer med deg inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor.

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 45,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

Wood is a global leader in the delivery of project, engineering and technical services to energy and industrial markets. We operate in more than 60 countries, employing around 55,000 people, with revenues of over $11 billion. We provide performance-driven solutions throughout the asset life cycle, from concept to decommissioning across a broad range of industrial markets including upstream, midstream and downstream oil & gas, chemicals, environment and infrastructure, power & process, clean energy, mining, nuclear and general industrial sectors. We strive to be the best technical services company to work with, work for and invest in.

 

Visit us at www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn