Company: Wood
Skills: HSE Manager / Advisor, Safety Engineering, Safety Training Rep
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Location: Sandefjord, Norway


Overview / Responsibilities

We unlock tomorrow's solutions!

Wood er en ledende leverandor av prosjekt-, ingenior- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet. En industri som er i endring, og som krever at vi tenker nytt. I Norge dekker Wood alle faser av et prosjekts livssyklus. Du vil v?re en del av et multidisiplint miljo med solid erfaring og kompetanse fra hele verdikjeden; fra tidligfasestudier, prosjektering og innkjop, frem til fabrikasjon, installasjon og oppstart.

Vi far stadig flere prosjekter og har derfor behov for a ansette en senioringenior innen teknisk sikkerhet til et av vare kontorer pa Ostlandet (Sandefjord eller Oslo ). Vi ser etter deg som liker a jobbe med tekniske utfordringer og med mennesker, og som bade har oye for detaljer og samtidig evner til a se de store linjene. Hos oss vil du jobbe i multidisipline team med flinke kollegaer, og du vil fa god stotte fra oss andre i fagdisiplinen.

Var oppgave er a finne nye svar pa gamle utfordringer. Vil DU v?re med a finne fremtidens losninger?

Typiske arbeidsoppgaver og ansvar:
  • utarbeidelse av designunderlag og detaljengineering
  • gjennomfore a nalyser og vurderinger, utarbeide/sjekke/oppdatere dokumenter og tegninger etc.
  • lede og bidra pa risiko-/sikkerhetsgjennomganger, konstruksjonsgjennomganger o.l.
  • radgi andre disipliner ifm. risiko- og sikkerhetsutfordringer og -krav
  • multi-disiplin samhandling i prosjekter, med offshore installasjonspersonnell, og med kunder
  • oppfolging av 3djepartsleveranser
  • estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekter
  • deltakelse i tilbudsarbeid


Skills / Qualifications

Krav til utdannelse og erfaring:

Kandidatene vi soker ma ha bred og god kompetanse innen teknisk sikkerhet. Dette inkluderer tekniske sikkerhetssystemer, barrierer og performance standards, risikoanalyser og risikovurdringer, HAZID/HAZOP/SAFEOP og design reviews, SIS/SIL, prosessikkerhet, etc. Kompetanse innen a rbeidsmiljovurderinger, stoy & vibrasjoner, human factors/HMI, materialhandtering, pakkeoppfolging, ytremiljo etc. er fordelaktig, men ikke et krav.

Vi onsker helst at du har en teknisk bachelor- eller masterutdannelse, men praktisk erfaring kan veie opp for manglende utdanning. Vi onsker ogsa at du har disiplinlederkompetanse, og at du har solid erfaring fra bade arbeid i studie- og modifikasjonsprosjekter. Erfaring med Equinor som kunde vil v?re en fordel. Det stilles ogsa krav til gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Dine personlige egenskaper gjor at du jobber selvstendig og strukturert og tar ansvar for dine leveranser med fokus pa kvalitet, tidsfrister og resultat. Du er proaktiv og losningsorientert, tar initiativ, og har god faglig integritet. Du er ogsa god pa samhandling og kommunikasjon med andre disipliner og med vare kunder.

Hvordan er det a jobbe for oss?

Hos oss vil du fa utfordrende oppgaver i et miljo der vi er opptatt av a v?re oppdatert pa teknologi og kompetanse. Vi har stort fokus pa a jobbe sammen for a finne de beste losningene. Det kan selvsagt v?re hektisk til tider, men det er alltid tid til a samles rundt kaffeautomaten (eller pa Teams), og prate om ting som knytter oss sammen pa mer enn bare oppgaveniva. Vi onsker a ivareta, og bygge videre pa, et arbeidsmiljo som er preget av arbeidsglede, entusiasme og teamfolelse. Det er derfor viktig hva du bringer med deg inn i selskapet - ikke bare av erfaring og kompetanse, men ogsa av engasjement og humor.

Company Overview

Wood is a global leader in engineering and consultancy across energy and the built environment, helping to unlock solutions to some of the world's most critical challenges. We provide consulting, projects and operations solutions in more than 60 countries, employing around 45,000 people. www.woodplc.com

Diversity Statement

We are an equal opportunity employer that recognises the value of a diverse workforce. All suitably qualified applicants will receive consideration for employment on the basis of objective criteria and without regard to the following (which is a non-exhaustive list): race, colour, age, religion, gender, national origin, disability, sexual orientation, gender identity, protected veteran status, or other characteristics in accordance with the relevant governing laws.

Wood is a global leader in the delivery of project, engineering and technical services to energy and industrial markets. We operate in more than 60 countries, employing around 55,000 people, with revenues of over $11 billion. We provide performance-driven solutions throughout the asset life cycle, from concept to decommissioning across a broad range of industrial markets including upstream, midstream and downstream oil & gas, chemicals, environment and infrastructure, power & process, clean energy, mining, nuclear and general industrial sectors. We strive to be the best technical services company to work with, work for and invest in.

 

Visit us at www.woodplc.com and follow us on Facebook and LinkedIn