Company: Baker Hughes
Skills: Electrical Technician, Mechanic, Mechanical Technician
Education: High School/Secondary
Location: Ploiesti, Romania


?i-ar placea sa lucrezi cu echipamente folosite în Industria Petroliera?

?i-ar placea sa faci parte dintr-o echipa tânara ?i energica?

Alatura-te echipei noastre inovatoare de produc?ie

Echipa noastra de Produc?ie pentru Industria Petroliera asambleaza ?i testeaza echipamentele care urmeaza a fi folosite pe teren, în opera?iunile din domeniul petrolier, acestea reprezentând mândria companiei noastre. Colaboram cu echipele de dezvoltare din cadrul companiei în materie de ?tiin?a, inginerie mecanica ?i electrica, fizica ?i ?tiin?ele pamântului pentru a realiza tehnologie de ultima genera?ie în ceea ce prive?te echipamentele de foraj.

În acest moment, dorim sa ne extindem echipa de Operatori Electro-Mecanici, care sa întreprinda activita?i de asamblare ?i reparare a echipamentelor în fabrica noastra din Ploie?ti West Park, România.

Profita de oportunitatea de a te alatura unei ramuri în curs de dezvoltare din cadrul companiei noastre ?i fa parte dintr-o activitate cu totul unica!

Ca ?i Operator Electro-Mecanic, vei fi responsabil de urmatoarele:
 • Asamblarea/Dezasamblarea, testarea ?i realizarea inspec?iei vizuale a pieselor electro-mecanice;
 • Reasamblarea, repararea ?i modificarea echipamentului neconform;
 • Realizarea sub-ansamblurilor mecanice ?i a cablajelor electrice;
 • Respectarea normelor ?i procedurilor de Siguran?a ?i Securitate în Munca;
 • Respectarea normelor ?i procedurilor în ceea ce prive?te Calitatea echipamentelor.


Oferta

Lucrezi cu noi

Angaja?ii no?tri reprezinta inima activita?ii noastre la Baker Hughes. ?tim ca suntem mai buni atunci când to?i membri echipei noastre sunt ajuta?i sa se dezvolte, sunt implica?i ?i se simt în largul lor în activitatea prestata la locul de munca. Compania noastra investe?te în sanatatea ?i bunastarea echipei, ofera instruire, rasplate?te talentul ?i creeaza lideri pentru toate nivelurile companiei ?i îi îndeamna sa se dezvolte continuu pentru a deveni cea mai buna varianta a lor.

Lucram pentru tine

Inven?iile companiei noastre au revolu?ionat Industria Energiei de mai bine de un secol. Dar pentru a putea merge mai departe mâine, trebuie sa ne împingem limitele astazi. Prioritizam sa ii rasplatim pe cei care îmbra?i?eaza provocarea cu un pachet care reflecta cât de mult le apreciem implicarea. Alatura-te noua ?i te po?i a?tepta la:
 • Echilibru între munca ?i via?a personala;
 • Programe de asigurari de via?a;
 • Salariu motiva?ional pe baza performan?ei;
 • Cursuri de perfec?ionare profesionala;
 • Rasplata pentru realizari deosebite.


Cerin?ele profilului

Pentru a avea succes în aceasta pozi?ie, va trebui sa:
 • Fi absolvit o institu?ie de înva?amânt tehnologic sau profesional (de preferat profil tehnic: Mecanic, Electric/Electronic);
 • Ai abilitatea de a citi ?i interpreta desene tehnice ?i diagrame de cablaj;
 • Ai abilitatea de a asambla/repara echipamente, urmând proceduri standard;
 • Ai abilita?i de lipire a firelor electrice ?i/sau de asamblare pieselor electro-mecanice;
 • Ai bune abilita?i de comunicare în limba Engleza, atât scris, cât ?i vorbit;
 • De?ii abilita?i medii de utilizare a computerului;
 • Ai aptitudini de lucru în echipa, bazate pe sprijin reciproc;
 • Locuie?ti aproape de Ploie?ti, transferul din Ploie?ti fiind asigurat de companie pe 3 rute prestabilite
 • Demonstrezi flexibilitate fa?a de programul de lucru (În acest moment, în fabrica se lucreaza într-un singur schimb, cu posibilitatea de extindere la lucrul în 3 schimburi).


Descrierea Companiei

La Baker Hughes, noi transformam viitorul în ceea ce prive?te Energia. Operând în peste 120 de ?ari, noi dezvoltam ?i introducem în industrie tehnologii de top ?i servicii care duc Energia mai departe.

De mai bine de un secol, inven?iile noastre au revolu?ionat Sectorul Energiei. Oamenii no?tri sunt exper?i de încredere, pe care clien?ii no?tri se pot baza ca le pot rezolva provocarile întâmpinate. Astazi, ne folosim de expertiza capatata pentru a face Industria Petrolului ?i a Gazelor Naturale un loc mai sigur, mai curat ?i mai eficient. Ne propunem ca pâna în 2050, activitatea noastra sa emita 0% Carbon ?i cautam permanent oameni care sa ne ajute sa ne atingem ?elul.

Alatura-te noua ?i vei fi într-o continua cre?tere, alaturi de o echipa care te va motiva ?i inspira permanent!

About Us:
With operations in over 120 countries, we provide better solutions for our customers and richer opportunities for our people. As a leading partner to the energy industry, we're committed to achieving net-zero carbon emissions by 2050 and we're always looking for the right people to help us get there. People who are as passionate as we are about making energy safer, cleaner and more efficient.

Join Us:
Are you seeking an opportunity to make a real difference in a company that values innovation and progress? Join us and become part of a team of people who will challenge and inspire you! Let's come together and take energy forward.

Baker Hughes Company is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status or other characteristics protected by law.