Company: BP
Skills: Laboratory Ops / Tech
Education: High School/Secondary
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam


Job Profile Summary

Trách nhiệm chính: Theo đúng các thủ tục qui định về kiểm soát chất lượng sản phẩm và về an toàn trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên hoá nghiệm chịu trách nhiệm thực hiện các phương pháp thử nghiệm do các Chemist hướng dẫn và hỗ trợ. Đồng thời, chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ các số liệu thử nghiệm sau khi thực hiện.
 

Job advert

Nội dung công việc 

 • Thực hiện các thử nghiệm yêu cầu cho dầu gốc, phụ gia, dầu mỡ nhờn với sự hướng dẫn hỗ trợ của Kỹ sư hóa (Chemist).
 • Thực hiện các thử nghiệm trên một cách chính xác, an tòan, hiệu quả, kịp thời và thông báo kết quả cho bộ phận sản xuất theo đúng thời gian qui định như chỉ tiêu đặt ra.              
 • Thực hiện đúng các thủ tục / hướng dẫn công việc liên quan đến các yêu cầu hệ thống quản lý sự tồn vẹn (IM) (vận hành ICP).
 • Đảm bảo nguyên vật liệu, các sản phẩm dầu mỡ nhờn phải đạt các chuẩn qui định mới được được đưa vào sử dụng hoặc xuất ra cho khách hàng.
 • Thực hiên các pha chế thử trong phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của Chemist.
 • Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ, làm báo cáo thử nghiệm, lưu và thải bỏ mẫu thử nghiệm.
 • Thực hiện các hiệu chuẩn thiết bị đơn giản
 • Kiểm tra đảm bảo nguyên vật liệu ( hóa chất, phụ tùng) được bổ sung đầy đủ  cho thiết bị thủ nghiệm
 • Tun thủ tất cả các quy định, nguyên tắc an toàn của phòng thí nghiệm, của nhà máy và công ty.
 • Thực hiện tốt các công tác tun thủ yêu cầu luật pháp được giao như công tác ghi trong các quy trình, hướng dẫn công việc trong đó có các biện pháp an toàn khi vận hành thiết bị nghiêm ngặt, hay trong danh mục 1-PRC19-A02.
 • Thực hiện vệ sinh công nghiệp trong phòng thí nghiệm.
 • Duy trì nhận thức về Quy trình Quản lý an toàn sản phẩm và tun thủ luật pháp, Thực hiện việc tun thủ quy trình quản lý an toàn sản phẩm và tun thủ luật pháp có liên quan đến cá nhn, phòng ban trực thuộc và công ty.
 • Làm việc theo ca

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm

Trình độ

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghành hóa hoặc tương đương 

Kinh nghiệm

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương

Các yêu c̀u khác

 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh sơ ćp
 • Có kiến thức cơ bản (cấp 1) về Hệ thống quản lý tính toàn vẹn (IM)
 • Kiến thức vi tính cơ bản
 • Tinh thần đồng đội cao, làm việc cẩn thận