Company: Halliburton
Skills: Purchasing
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Stavanger, Rogaland, Norway


Halliburton er et internasjonalt selskap etablert i USA i 1919. Selskapet har flere enn 50 000 ansatte i over 70 land, og leverer produkter og tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar.

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.

Innkjøps- og kontraktavdelingens mål er være den beste innkjøps- og kontraktavdelingen i bransjen som bidrar til å gi Halliburton varige konkurransefortrinn i markedet.
Er du på jakt etter nye og spennende utfordringer innen anskaffelser og kontrakt?
Vi søker etter en dyktig Procurement Contract Spesialist til vår Supply Chain avdeling.
Du vil få ansvar for egne anskaffelsesprosjekter og leverandør-kontrakter og din erfaring og motivasjon vil bidra til at vi når vårt mål og utvikler oss.

Arbeidsoppgaver:
Strategiske anskaffelser
Lede og gjennomføre anbudskonkurranser og forespørsler
Lede og gjennomføre forhandlinger, evalueringer og kontraktsinngåelser
Oppfølging og administrasjon av leverandørkontrakter
Leverandør- og markedsanalyser
Leverandørutvikling og oppfølging av kritiske leverandører
Bistå bedriftens Business Development avdeling i anbudsprosesser
Gjennomføre og utvikle kostnadsreduserende tiltak og forbedringstiltak i et «Total Cost of Ownership» perspektiv

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
Bachelor (BSc)- eller Mastergrad (MSc) innenfor økonomi, juss eller tekniske fag.
Erfaring fra lignende jobber kan kompensere for manglende utdannelse.
Erfaring innen anbudskonkurranser, kontraktsadministrasjon og forhandling er et fortrinn, men annen relevant erfaring er av interesse dersom du mener du kan bidra til vårt mål.
Gode excel kunnskaper, samt at du behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig er viktig i denne stillingen.

Personlige egenskaper:
Dine personlige egenskapene er svært viktig i denne stillingen.
Vi ser etter deg som er kommersielt anlagt, nysgjerrig og lærevillig - som liker å få til en god avtale.
Du bør ha gode analytiske evner, være kundeorientert og målbevisst med god evne til å gjennomføre anskaffelsesprosjekter. Dette stiller krav til at du er selvgående, proaktiv og fleksibel samt jobber strukturert og har evne til å tenke helhetlig.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en selvfølge og du må fungere godt i team, samt trives med et høyt aktivitetsnivå.

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Supply Chain
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Roger Iversen (+47) 950 42 595
Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

Søknadsfrist: 27.02.2020

English version:

Halliburton is an international company that was established in the USA in 1919. The company has more than 50,000 employees in over 70 countries and delivers products and services to upstream players in the oil and gas industry at every stage of reservoir production.

We are looking for the right people - people who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards and opportunity of working for one of the world's largest providers of products and services to the global energy industry.

The Procurement and Contracts department goal is to be the best procurement and sourcing function in the business to give Halliburton lasting advantages in the market.
Are you looking for new challenges within sourcing and contracts management and can identify yourself with our goal?
We are looking for a specialist in Strategic Sourcing for our Supply Chain Department. In this position, you will be responsible for managing sourcing projects and supplier contracts. Your knowledge and experience will also help reach our goal and help us develop.

Job description:
Strategic sourcing
Lead and execute tenders and requests
Manage negotiations, evaluations and execute contracts
Follow up of suppliers contract.
Conduct supplier and market analysis
Supplier development and follow-up of critical suppliers
Support the Business Development department in tender processes towards customers
Carry through cost reduction and improvement initiatives in a "Total Cost of Ownership" perspective.

We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment
Exiting work and personal development

Qualifications:
Bachelor (BSc) or Master (MSc) in economics, legal or technical subjects
Experience from similar positions can compensate for formal education
Experience from tender and contract management.
Other backgrounds are also of interest if you believe you can contribute to our goal.
It is important that you have good knowledge of excel.
Fluent in Norwegian and English, written and verbally.

Personal qualities:
Your personal skills are critical in this position. We are looking for a candidate with good commercial and negotiation skills who enjoys making a good deal.
You should be proactive and structured - and have the ability to carry through sourcing projects
We want you who are forward looking with excellent communication and collaboration skills
You will work both independently and in teams and need to be flexible, structured, and able to handle a complex and hectic workday

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Supply Chain
Full time

Contact Persons:
Hiring Manager: Roger Iversen (+47) 950 42 595
Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

Deadline: 27.02.2020

About Halliburton

 

Founded in 1919, Halliburton is one of the world’s leading providers of products and services to the upstream energy industry.

 

Halliburton is proud to be a services company, and our customers and investors appreciate our business model.  Our strong competitive position not only comes from our geographic footprint and wide range of products and services, but also, more importantly, from the quality of our work and the dedication of our employees.

 

With approximately 55,000 employees, representing 140 nationalities in more than 80 countries, Halliburton touches much of the oil and gas that fuel our society.

 

Our Business

 

Halliburton comprises 14 product service lines (PSLs). The PSLs operate in two divisions: Drilling and Evaluation, and Completion and Production.

 

Our Consulting and Project Management PSL works across both divisions and is the spearhead of our integrated-services strategy. Its financial results are included in the Drilling and Evaluation Division. PSLs are primarily responsible and accountable for strategy, technology development, process development, people development and capital allocation.

 

Our Values

 

Integrity: Ethics and integrity are the foundation of our brand and the guiding principles for all we do.

Safety: Priority number one. We are focused on our own personal safety, as well as on the safety of others.

Collaboration: We work together with customers, and understand that everyone has a role in providing the best solution.

Competition: We compete to win, knowing that competition makes everyone stronger.

Creativity: We are resourceful. We are innovative, and strive to apply the right technology and solution every time.

Reliability: We deliver what we promise. We believe the quality of our service defines who we are.

Respect: We are honest with ourselves and with each other. We value our diverse skills and talents, and know we are stronger together as one family.

 

These values are our corporate DNA, the foundation for how we relate to each other and to every individual and entity with whom we interact. These are the principles that every Halliburton employee is expected to use, live by, and demonstrate on a daily basis.

 

Own Your Career

 

Our people are essential to our ability to innovate, achieve, grow, and lead. We attract and retain the best talent by investing in our employees and empowering them to develop themselves and their careers. We invest in our employees through leadership and competency development, competitive compensation plans, health benefits, work-life programs, and reward and incentive plans.

 

Opportunities for career development – and the tools you need to take advantage of them – are abundant. Combine those opportunities with your drive and capabilities, and your career path can go in nearly any direction you choose.

 

 

 

Halliburton ranked in the Global Top 10 in the 2019 Rigzone Ideal Employer Rankings -  find out more here.