Company: Halliburton
Skills: Geologist
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Stavanger, Rogaland, Norway

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.
     


Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.
På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Loggegeologer. Halliburtons Loggegeologer reiser til våre kunders installasjoner for å utføre geologiske prøvetakinger av formasjonene under boring. Denne informasjonen blir brukt til å avgjøre hvilke bergarter det bores gjennom, topp og bunn av formasjoner, om en bestemt formasjon er nådd og andre geologiske analyser. Våre Loggegeologer bidrar også til å overvåke og vedlikeholde vårt gassutstyr, og oppdatere relevant papirarbeid som kreves for en sikker og effektiv boring.

Arbeidsoppgaver:
Du vil være en del av et team som jobber skift rotasjon der du samler og analyser borekaks. Hovedoppgavene vil være:
 • Prøvetaking av borekaks
 • Geologisk analyse av bergartsprøver
 • Bearbeiding av prøver for videre analyse på land
 • Oppdatering av relevante skjema og dataprogrammer
 • Produserer geologiske rapporter og formasjonsevalueringslogger
 • Delta i feilsøking og drift av offshore utstyr
 • Overvåke boreoperasjonen, komme med anbefalinger for optimalisering
 • Assistere ved kjerneboring


Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:
 • Bachelor (Bsc) eller Master (Msc) innen Petroleum, Geologi, Geofysikk, Kjemi eller andre realfag
 • Generell forståelse for og erfaring innenfor bruk av programvare og hardware for prosessering av data
 • Flytende muntlig og skriftlig engelsk, fortrinnsvis også norskkunnskaper


Personlige egenskaper:
Kandidater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjonsferdigheter foretrekkes. Jobben krever klar og konsis kontakt med alle involverte parter både offshore og onshore. Du må være strukturert og godt organisert. Arbeidsmiljøet er komplekst og hektisk der man kanskje ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Thomas Berg (+47) 51 83 84 82
Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

Søknadsfrist: 08.12.2019

English version:

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966.
In order to accommodate the increasing workload we are looking for Logging Geologists in our Surface Data Logging department. Halliburton Logging Geologists travel to our customer's installations to perform geological sampling of the formations being drilled. This practice is used to determine what formation is being drilled through, where formations start and finish, if they have reached a specific formation and other geological analysis. Our Logging Geologists also help monitor our gas equipment and maintain and update relevant paperwork required for a safe and efficient drilling operation.

Job description:
You will be part of a team working on a shift rotation, collecting and analysis formation rock cuttings. The main tasks are:
 • Collecting Samples of rock formation
 • Geological analysis of rock samples
 • Preparation of samples for further onshore analysis
 • Updating of relevant paperwork and computer programs
 • Produce geological reports and Formation Evaluation Logs
 • Assist in operation and troubleshooting of offshore equipment
 • Monitor the drilling operations and make recommendations for optimization
 • Assist in coring operations


We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment

Qualifications:
 • Bachelor degree (BSc) or Master (MSc) or in Petroleum Engineering, Geology, Chemistry, Science or other relevant fields.
 • Good computer hardware and software skills
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language


Personal qualities:
Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred. The job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore. You need to work structured and organized. The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

Contact Persons:
Hiring Manager: Thomas Berg (+47) 51 83 84 82
Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

Deadline: 8th December 2019

Founded in 1919, Halliburton is one of the world's largest providers of products and services to the energy industry. With over 50,000 employees, representing 140 nationalities, and operations in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the lifecycle of the reservoir – from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and formation evaluation, well construction, completion and production optimization.  Halliburton's fascinating and proud history reveals a continuous focus on innovation and expansion that began with the company's founder, Erle P. Halliburton. After borrowing a wagon, a team of mules and a pump, he built a wooden mixing box and started an oil well cementing business in Duncan, Oklahoma.

 

In the 1930s, Halliburton established its first research laboratories where the company tested cement mixes, began offering acidizing services to break down the resistance of limestone formations and increase the production of oil and gas, and performed its first offshore cementing job using a barge-mounted cementing unit at a rig in the Creole Field in the Gulf of Mexico. This was the beginning of what was to become the world's most extensive offshore service.

 

Halliburton took the initial steps toward becoming a worldwide company in 1926. We sold five cementing units to an English company in Burma, the start of our Eastern Hemisphere operations, and Erle P. Halliburton sent his brothers to open our business in Alberta, Canada. We opened in Venezuela in 1940. By 1946, the company – using its innovative technology – had expanded into Colombia, Ecuador, Peru and the Middle East and began performing services for the Arabian-American Oil Company, the forerunner of Saudi Aramco.

 

In 1951, Halliburton made its first appearance in Europe as Halliburton Italiana SpA., a wholly owned subsidiary in Italy. In the next seven years, Halliburton launched Halliburton Company Germany GmbH, set up operations in Argentina and established a subsidiary in England.

 

In 1984, Halliburton provided all of the well completion equipment for the first multiwell platform offshore China. Two years later, Halliburton became the first American company to perform an oilfield service job on the China mainland

 

The final decade of the 20th century brought more changes and growth to Halliburton. The company opened a branch office in Moscow in 1991.

 

The company realigned its work into Eastern and Western Hemisphere operations in 2006, and in 2007, divided its service offerings into two divisions: Completion and Production, and Drilling and Evaluation.

 

Today, Halliburton offers the world's broadest array of products, services and integrated solutions for oil and gas exploration, development and production.

 

To learn more about career opportunities, please visit www.gohalliburton.com.

 

Halliburton is an equal opportunity employer.

 

                                       

 

Halliburton ranked in the Global Top 10 in the 2019 Rigzone Ideal Employer Rankings -  find out more here.