Company: BP
Skills: Refinery / Plant Operations Supervisor
Education: High School/Secondary
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Geel, Flanders, Belgium
No location/work authorization restrictions found.


Responsible for coordinating activities of a team to deliver safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing the team's technical and analytical capabilities.Als Shift Superintendent ben je verantwoordelijk voor volgende deeltaken:

On Scene Commander (OSC)

- De OSC bereidt zich voor op mogelijke incidenten op de site.
- Zij/hij beslist tot het activeren van het IMT bij incidenten of dreigend ernstig gevaar voor de veiligheid van mens of milieu.
- Zij/hij treedt op als interventieleider in de field tijdens incidenten. De hoogste prioriteit ligt hierbij op het verzekeren van de veiligheid van de mensen die door het incident geïmpacteerd zijn, daarna op het beperken van de impact op het milieu en tenslotte op het minimaliseren van de economische impact door het vrijwaren van de installaties en het verzekeren van de continuïteit in het opereren van de installaties.
- Zij/hij organiseert on-site training voor het brandweerteam en IMT zodat rollen, verantwoordelijkheden en taken duidelijk en ingeoefend zijn.

Ondersteuning operationele HSSE-topics
- Zij/hij fungeert als verlengstuk van de HSSE-afdeling en verzekert dat in de werkprocessen waarin hij betrokken is, HSSE-thema's op de juiste wijze beleefd worden: faciliteert level 2 risico-analyses; biedt eerstelijnsondersteuning bij acute thema's m.b.t. industriële hygiëne, PBM's en arbeidsveiligheid; trekt mee de operationele werking van brandweer en rescue.

Ondersteuning Operations
- Zij/hij maakt, in samenspraak met de Unit Superintendent, de werkprocessen efficiënter zodat, ook in de off-uren, iedere stap in het proces een significante toegevoegde waarde levert.
- Zij/hij luistert actief naar de zorgen van operators en hun ideeën ter verbetering van de werkprocessen. Hij lost waar mogelijk problemen onmiddellijk op en doet voorstellen aan de betreffende Unit Superintendent voor de meer complexe en overkoepelende problemen.Zij/hijstuurt en coacht operators actief in hun rol in de werkprocessen.
- Hij geeft formeel feedback over de operators in het verslag van het functioneringsgesprek zodat de Unit Superintendent een completer beeld krijgt van hun functioneren en gerichtere afspraken kan maken.
- Hij werkt constructief samen met de Unit Superintendents operations, de operations manager, collega's site shift superintendents, en dienstverlenende afdelingen op de site zodat het leadership op site als één team gezien wordt en consistente boodschappen gegeven worden.

In off-uren
- De Site Shift Superintendent beheert de unit als productie-apparaat in al zijn aspecten en zij/hij is de leidinggevende van de operators met als doel de continuïteit te verzekeren in het veilig, milieubewust, betrouwbaar en efficiënt opereren van de unit.
- Zij/hij beslist over het bijsturen van productieprocessen of het stilleggen van procesinstallaties of delen ervan. Hierbij zijn het belang van de veiligheid van mensen, het milieu, de reputatie van BP Geel of economische overwegingen van fundamenteel belang en richtinggevend.
- Zij/hij verzekert continuïteit in het beleid en vult de verwachtingen die de Unit Superintendent, operations manager en site manager aan haar/hem stelde in (dagelijkse input door de Unit Superintendent en operations manager voor de korte termijn verwachtingen, maandelijkse input voor de langere termijn en het algemeen beleid).
- Zij/hij valoriseert de beschikbare tijd van de operators in de off-uren (werkvoorbereiding, HSSE-trainingen, niet 'lijn'specifieke communicatie, lessons learned incidenten ... ).
- De Site Shift Superintendent organiseert callout van technische ondersteuning in functie van de door de Unit Superintendent gestelde prioriteiten op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en productkwaliteit.
- De Site Shift Superintendent bewaakt alle activiteiten op de site. Indien nodig stuurt zij/hij deze activiteiten bij of stopt deze. Hierbij zijn de veiligheid van mensen, het milieu, de reputatie van BP Geel of economische overwegingen van fundamenteel belang en richtinggevend.