Company: BP
Skills: Process Technician
Education: High School/Secondary
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Geel, Belgium

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.
     


Operator gezocht!

Regelmatig terugkerende werkzaamheden

 • Informatie-overdracht & communicatie (shiftwissel, logboek, ...)
 • Controle op en beheersen van de procescondities, d.m.v. controlerondgangen en DCS. Nemen van preventieve en corrigerende acties.
 • Transferen van producten binnen de unit en tussen de verschillende units.
 • Nemen en wegbrengen van stalen, analyses interpreteren.
 • Starten en stoppen van volledige of gedeeltelijke installaties.
 • Spoelen, voorbereiden en vrijgeven van equipment, volgens de geldende procedures.
 • Verbetervoorstellen formuleren (OFI).
 • Procedures kennen, toepassen en opvolgen; procedureverbeteringen voorstellen
 • Trainingen geven en krijgen
 • Adoptietaken uitvoeren


-Lossen en laden van trucks en schepen (OSBL)

-Ontvangen van grondstoffen, chemicaliƫn en catalists.

 • Administratie (inventarissen, notificaties, runlijsten, OFI, processtoringen, shiftverslagen, controlelijsten ...)
 • Housekeeping.


Welke aspecten zijn belangrijk naar HSE toe?

 • Leren uit OOK's, schierongevallen en HiPo's.
 • PBM's gebruiken en onderhouden.
 • Veiligheidscommunicatie (aktief deelnemen aan veiligheidsmeetings)
 • Voorkomen, stoppen, melden en onderzoeken van onveilige situaties, schierongevallen, procesincidenten, milieu-incidenten
 • Veiligheidsprocedures en - administratie toepassen en opvolgen.
 • Risico analyses maken en gebruiken.
 • Visuele controle van de staat van veiligheidskritische apparaten waaronder reliefvalven en drains van atmosferische uitlaatlijnen; breekplaten ; etc
 • Deelnemen aan veiligheidsrondgangen
 • Emissies meten en beheersen, kennis van normen.
 • Actief deelnemen aan subgroepen zoals brandweer, ploegchefs, rescueteam.
 • Sorteren van afvalstoffen.
 • Voorkomen, stoppen en opruimen van spills
 • Kennis van lozingslimieten en impact van operaties op afvalwaterzuivering correct inschatten