Company: Shell
Skills: Maintenance Technician
Education: High School/Secondary
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Norway

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.
     


Job Description

Ledige instrumentteknikerstillinger på Nyhamna

Arbeidsoppgaver
 • Daglig oppfølging og vedlikehold av instrumenteringen
 • Sikre at det tekniske utstyret er i henhold til krav og standarder
 • Utarbeide notifikasjoner, kvalitetssikre notifikasjoner innen faget
 • Delta i beredskapsorganisasjonen
 • Følge opp arbeidsordrer, arbeidstillatelser og pågående aktiviteter, samt rapportering i vedlikeholdssystemet (SAP)
 • Utføre vedlikehold, feilsøking, reparasjoner, inspeksjoner og overhaling på prosess-, hjelpe- og kommunikasjonssystemer på en sikker og miljøvennlig måte
 • Oppdatere vedlikeholds- og utstyrshistorikk, samt tegninger og annen dokumentasjon
 • Bidra til gjennomføring av vedlikeholdsplaner
 • Holde verktøy, testutstyr og verkstedsutstyr i god stand
 • Bidra til opplæring av personell
 • Inngår i vaktordning


Requirements

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innen automasjons-, telecom, HVAC- og målesystemer
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Erfaring fra drift og vedlikehold
 • Erfaring med instrumentering og måleteknisk utstyr
 • God teknisk forståelse
 • God IT kunnskap
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra målesystemer, telekommunikasjon og /eller HVAC er ønskelig
 • Erfaring fra olje & gass anlegg er en fordel

Learn More about Shell: Watch their Life at Shell Video