Company: Halliburton
Skills: Design Engineer
Experience: 3 + Years
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Stavanger, Rogaland, Norway

In order to apply for this position, applicants MUST meet the following criteria. If your resume does not match these criteria, you will not be able to apply for this position.
     


Vi har behov for å styrke vår tekniske stab, og søker derfor etter Well Design Engineers til vår avdeling i Sperry Drilling.

Vi består i dag av brønnplanleggere/ boreingeniører som jobber enten ute hos kunden eller på våre kontorer i Tananger. Stillingen har store muligheter til å ekspandere ditt kunnskapsnivå innen boring, til å jobbe tett opptil boreoperasjoner i form av planlegging, real-time operasjon, evaluering og analyse av gjennomførte operasjoner. Den rette kandidaten vil få opplæring i form av interne kurs og «hand to hand» trening. Er du en motivert og engasjert person som søker etter kunnskap og et godt arbeidsmiljø kan du bli vår neste kollega i vår planleggingsgruppe.

Arbeidsoppgaver:
 • Utarbeiding av brønnbaner i nært samarbeid med kunde og Halliburton koordinatorer
 • Antikollisjons analyse mot eksiterende brønner
 • Torque/Drag og hydraulikk simuleringer av boreoperasjoner
 • BHA analyser
 • Evaluering av real-time data og oppdatering av simuleringer
 • Oppdatering av posisjons surveyer under boreoperasjoner
 • Bidra til støtte til DD-koordinator når det er nødvendig
 • Vakttjeneste må påregnes
 • Sporadiske turer til andre lokasjoner innen skandinavia og offshore kan forekomme, men vil ha base i Stavanger


Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Personlige Egenskaper:
 • Godt humør
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og effektiv
 • Evnen til å skape gode kunderelasjoner
 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer


Kvalifikasjoner:
Master, eller bachelor fortrinnsvis innen petroleumsrettede fag.
3-5 års erfaring innenfor brønnplanlegging, boring, surveying, MWD og/eller ADT vil være en fordel, men også nyutdannende vil bli vurdert til stillingen.
Kjennskap til planleggingsverktøy som Compass eller Sysdrill, Wellplan og Insite er en fordel.
Gode analytiske egenskaper.
God kjennskap til office-pakken
Må beherske engelsk, skriftlig og muntlig.
Gode fremføringsegenskaper.

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Morten Vaksdal (+47) 51 83 71 14
Rekrutterer: Annika B. Isaksen (+47) 51 83 74 41

Søknadsfrist: 31.08.2019

English Version:

We are looking to strengthen our technical staff, and we are therefore looking for additional Well Design Engineers to add to our department in Sperry Drilling.

Today our department consists of Well Design Engineers who are working either at the customers office or at Halliburton's offices based in Tananger. This position gives fantastic opportunities to grow your knowledge within drilling and to work closely with drilling operations by planning, real-time involvement while operational, evaluation and analysis of accomplished operations. The right candidate will be given internal courses and hands on training. If you are a motivated and engaged person who seeks to expand their knowledge and enjoys a good working environment, then you could be the one to join our Well Planning department.

Job description:
 • Designing of well trajectories in close cooperation with customer and Halliburton personnel
 • Anti-Collision analysis against existing wells
 • Torque and drag, hydraulic, and BHA simulations
 • Real-time evaluations and simulation updates
 • Updating of wellbore positioning surveys
 • Support the DD-Coordinator when necessary
 • Trips within Scandinavia and offshore may occur, but base location will be in Stavanger
 • Duty responsibility


We offer:
Competitive pensjon-and incurance scheme
Company health service
Beneficial emplyee stock-purchase plan
focus on technology and further development
Leadership menttoring

Personal qualities:
 • Team player
 • Friendly and positive
 • Flexible
 • Good communication and co-operation skills
 • Structured and organized
 • Independent
 • Customer oriented
 • Innovative
 • The position requires that you champion the Company's HSE procedures. Expectation is that you have the ability to function in a team and care for you colleges


Qualifications:
Master or bachelor degree in Petroleum Engineering or strongly related fields.
3-5 years' experience within one or more of following areas: well design, drilling, surveying, MWD and/or ADT would be beneficial.
Knowledge about planning tools such as Compass or Sysdrill, knowledge of Wellplan and INSITE is also an advantage.
Good analytical skills.
Familiar with Microsoft Office.
Excellent written and oral skills in English.
Good presentation skills.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

Contact Persons:
Hiring Manager: Morten Vaksdal (+47) 51 83 71 14
Recruiter: Annika B. Isaksen (+47) 51 83 74 41

Deadline: 31st of August 2019

Founded in 1919, Halliburton is one of the world's largest providers of products and services to the energy industry. With over 50,000 employees, representing 140 nationalities, and operations in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the lifecycle of the reservoir – from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and formation evaluation, well construction, completion and production optimization.  Halliburton's fascinating and proud history reveals a continuous focus on innovation and expansion that began with the company's founder, Erle P. Halliburton. After borrowing a wagon, a team of mules and a pump, he built a wooden mixing box and started an oil well cementing business in Duncan, Oklahoma.

 

In the 1930s, Halliburton established its first research laboratories where the company tested cement mixes, began offering acidizing services to break down the resistance of limestone formations and increase the production of oil and gas, and performed its first offshore cementing job using a barge-mounted cementing unit at a rig in the Creole Field in the Gulf of Mexico. This was the beginning of what was to become the world's most extensive offshore service.

 

Halliburton took the initial steps toward becoming a worldwide company in 1926. We sold five cementing units to an English company in Burma, the start of our Eastern Hemisphere operations, and Erle P. Halliburton sent his brothers to open our business in Alberta, Canada. We opened in Venezuela in 1940. By 1946, the company – using its innovative technology – had expanded into Colombia, Ecuador, Peru and the Middle East and began performing services for the Arabian-American Oil Company, the forerunner of Saudi Aramco.

 

In 1951, Halliburton made its first appearance in Europe as Halliburton Italiana SpA., a wholly owned subsidiary in Italy. In the next seven years, Halliburton launched Halliburton Company Germany GmbH, set up operations in Argentina and established a subsidiary in England.

 

In 1984, Halliburton provided all of the well completion equipment for the first multiwell platform offshore China. Two years later, Halliburton became the first American company to perform an oilfield service job on the China mainland

 

The final decade of the 20th century brought more changes and growth to Halliburton. The company opened a branch office in Moscow in 1991.

 

The company realigned its work into Eastern and Western Hemisphere operations in 2006, and in 2007, divided its service offerings into two divisions: Completion and Production, and Drilling and Evaluation.

 

Today, Halliburton offers the world's broadest array of products, services and integrated solutions for oil and gas exploration, development and production.

 

To learn more about career opportunities, please visit www.gohalliburton.com.

 

Halliburton is an equal opportunity employer.

 

                                       

 

Halliburton ranked in the Global Top 10 in the 2019 Rigzone Ideal Employer Rankings -  find out more here.