Company: Halliburton
Skills: Petroleum Engineering, Geologist, Geotechnical Engineer
Education: Bachelors/3-5 yr Degree
Employment Type: Full Time Salaried Employee
Location: Stavanger, Rogaland, Norway
No location/work authorization restrictions found.


Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.
På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter en Teknisk Rådgiver i Sperry Surface Data Logging (SDL) avdelingen.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe der du vil jobb tett sammen med en eller flere av våre kunder.
Hovedoppgavene for stillingen er:

 • Være ansvarlig for utførelsen av SDL-tjenester på kundens installasjoner
 • Sørge for at dataovervåkningen blir riktig utført og oppfyller kundens krav og forventninger
 • Daglig oppfølging av boreoperasjoner mot kunden, våre ingeniører offshore og vår egen organisasjon på land
 • Sørge for utsendelse av nødvendig utstyr til operasjoner offshore
 • Lage kostnadsestimat per brønn/seksjon og ukentlig rapportering av omsetning/fremtidig omsetning
 • Forbedre og utvikle prosedyrer og arbeidsmetoder
 • Lede og utvikle avdelingens offshore personell

 


Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 

 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) innenfor petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes
 • Erfaring som Data Ingeniør, fortrinnsvis offshore, eller andre relevante stillinger
 • God kjennskap til gassystemer er en fordel
 • Kjennskap til nettverksløsninger
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig og fortrinnsvis også kunne snakke et skandinavisk språk

 


Personlige egenskaper:
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål og som har gode kommunikasjonsevner. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91
Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

Søknadsfrist: 31. mars 2019

English version:

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966.
In order to accommodate the increasing workload we are looking for a Technical Advisor in our Sperry Surface Data Logging (SDL) department.

Job description:
This position requires daily customer interface and organizing resources in an ever-changing environment.
The main tasks are:

 

 • Responsible for SDL performance on respective rigs
 • Ensure SDL monitoring is being performed correctly and meets customer expectations
 • Daily follow up of operations in morning meetings with the customer, our own personnel offshore and our land organization
 • Arrange items to be shipped offshore to support SDL operation at rig site
 • Creating cost estimates per well and weekly update of revenue and forecasted revenue
 • Improve existing and develop new procedures and work-processes
 • Manage and develop offshore personnel

 


We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment

Qualifications:

 

 • Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Science or other relevant fields
 • Experience as Data Engineer preferably offshore, or other related positions
 • Good knowledge of gas extraction systems is an advantage
 • Knowledge of network solutions
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

 


Personal qualities:
Candidates that are team oriented and exhibit good communication skills will be preferred. We seek a person who can work independently and a drive to seek solutions within the team. You need to work in a structured manner and the position requires that you champion the Company's HSE procedures.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

Contact Persons:
Hiring Manager: Njål Miljeteig (+47) 51 83 86 91
Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

Deadline: 31st March 2019

 

Founded in 1919, Halliburton is one of the world's largest providers of products and services to the energy industry. With over 50,000 employees, representing 140 nationalities, and operations in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the lifecycle of the reservoir – from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and formation evaluation, well construction, completion and production optimization.  Halliburton's fascinating and proud history reveals a continuous focus on innovation and expansion that began with the company's founder, Erle P. Halliburton. After borrowing a wagon, a team of mules and a pump, he built a wooden mixing box and started an oil well cementing business in Duncan, Oklahoma.

 

In the 1930s, Halliburton established its first research laboratories where the company tested cement mixes, began offering acidizing services to break down the resistance of limestone formations and increase the production of oil and gas, and performed its first offshore cementing job using a barge-mounted cementing unit at a rig in the Creole Field in the Gulf of Mexico. This was the beginning of what was to become the world's most extensive offshore service.

 

Halliburton took the initial steps toward becoming a worldwide company in 1926. We sold five cementing units to an English company in Burma, the start of our Eastern Hemisphere operations, and Erle P. Halliburton sent his brothers to open our business in Alberta, Canada. We opened in Venezuela in 1940. By 1946, the company – using its innovative technology – had expanded into Colombia, Ecuador, Peru and the Middle East and began performing services for the Arabian-American Oil Company, the forerunner of Saudi Aramco.

 

In 1951, Halliburton made its first appearance in Europe as Halliburton Italiana SpA., a wholly owned subsidiary in Italy. In the next seven years, Halliburton launched Halliburton Company Germany GmbH, set up operations in Argentina and established a subsidiary in England.

 

In 1984, Halliburton provided all of the well completion equipment for the first multiwell platform offshore China. Two years later, Halliburton became the first American company to perform an oilfield service job on the China mainland

 

The final decade of the 20th century brought more changes and growth to Halliburton. The company opened a branch office in Moscow in 1991.

 

The company realigned its work into Eastern and Western Hemisphere operations in 2006, and in 2007, divided its service offerings into two divisions: Completion and Production, and Drilling and Evaluation.

 

Today, Halliburton offers the world's broadest array of products, services and integrated solutions for oil and gas exploration, development and production.

 

To learn more about career opportunities, please visit www.gohalliburton.com.

 

Halliburton is an equal opportunity employer.

 

                                       

 

 

Halliburton placed 2nd in the 2018 Rigzone Ideal Employer Rankings - find out more